sosol
Muž / 58 / Bratislava
Kultúra, duch je všetko to, čo oslobodzuje, oživuje, povznáša a dáva zmysel človeku ako celku v živote. A telo je iba a len to – čo z vládze! Duch, myslenie, cítenie, vnímanie, konanie človeka je slobodné, nezávislé, otvorené a nekonečné ! A spotreba má svoje jednoduché, nízke obmedzené limity a hranice! Ak máš záujem nielen o muža, ale aj o človeka na ľudský, partnersky vzťah, si na správnom mieste ! ONO telesný vzťah je neskôr oveľa menší, ako než ľudský vzťah. Najprv človek potom muž...! Všetko vysporiadané, človek s bytom, sám žijúci v BA... spoločenský život, kúltúra, umenie, príroda... tvorím a spravujem, zveľaďujem hodnoty života... hľadá sa zodpovedná, milá nežná, krehká, prívetivá partnerka, opora, podpora, zhovievavosť, komunikátívnosť, spolupatričnosť a viac ...