radost11
Žena / 55 / Gbely
Idem ústrety životu s energiou, optimizmom, životné prekážky sú pre mňa výzvou na osobný rast. Hľadám muža – partnera – vo všetkých smeroch. Partnera do „koča aj do voza“, na zdôverenie, pochopenie, oporu, objatie, nehu, radosť, šťastie, ... ktorý má energiu, veľkorysosť, láskavosť, iskru v oku a miloval by ma celú... aj po kúskoch. A to isté aj ponúkam.