Pohoda100
Žena / 63 / Brezno
Žijem sama a nadovšetko milujem prírodu.Najradšej by som žila uprostred lesa,keby som ešte nepracovala a nebála by som sa medveďov :-) Voľný čas trávim prechádzkami,bicyklovaním,plávaním v zime bežky.Rada by som spoznala citlivého,veriaceho (nie je podmienka)človeka.