Linda367
Žena / 56 / Prešov
Hl'adám priatel'a - spriaznenú dušu, veselej, úprimnej povahy, dobrosrdečného romantika ako ja, ktorý by chcel so mnou tráviť vol'né chvíle na prechádzke v prírode, na bicykli, pri vode...v kine, divadle, na koncerte,... ,alebo len tak relaxovať doma pri hudbe, knihe, časopise, dobrom filme... cestopise, dokumentárnych filmoch... Rada spoznávam cudzie krajiny, ich históriu, pamiatky...