JohnnyF
Muž / 41 / Žilina

Je tu žena ?, ktorej nie sú v prvom rade cudzie výrazy ako: vzajomná dôvera, rešpekt, porozumenie, podporovanie jeden druhého, spoločenské aktivity, praktickosť, športy a podobne, komunikatívnosť. Moje záľuby a hlavne relax: hra na gitare spev, maľovanie, technická kreativita, fitnes, letné aj zimné športy, turistika, cestovanie, spoznávanie, more, chatovačky, varenie, osobnostný rozvoj a učnie, vášnivosť.