Jill666
Žena / 53 / Brezno
Hľadám svoju polovičku ... človeka, s ktorým je aj mlčanie nádherné. Myslím si, že som a chcem byť tolerantná, úprimná, spontánna. Podobné vlastnosti očakávam aj od toho druhého.